Zajištění revizí

Prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení na základě odborné způsobilosti k provádění kontrol hasicích přístrojů podle ustanovení §9 a 10 vyhl. MV Čr č. 246/2001Sb., ISO 11602-2 a průvodní dokumentace výrobce. Odborně způsobilé a oprávněné osoby pro montáž, údržbu a kontrolu požárních klapek, požárních prostupů a ucpávek, požárních vodovodů atd.