Zajištění požární ochrany

Na základě osoby odborně způsobilé v požární ochraně na základě ust. § 11, odst. 1, zák. č. 133/1985 Sb o PO (zpracování dokumentace PO, prevence na úseku PO, hasicí přístroje, požárně bezpečnostní zařízení, školení atd.).