Zajištění BOZP

Na základě osoby odborně způsobilé v prevenci rizik podle Bezpečnostně technického požadavku č. 0011/01 /ČÚBP 11/2001/ a §10 , zák. č 309/2006Sb., (prevence rizik, dokumentace BOZP, školení BOZP, ochranné pomůcky atd.).