Dokumenty JMK, s.r.o. ke stažení

Výpis z OR

Zobrazení: 0

Výpis z Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku JMK, s.r.o..

Ceník HP 2021 - 2022

Zobrazení: 0

Aktuální ceník JMK, s.r.o. 2021 - 2022 hasících přístrojů, kotrol, údržby a oprav hasících přístrojů, školení PO a BOZP a dalších služeb

OPRÁVNĚNÍ - TLAKOVÉ ZKOUŠKY

Zobrazení: 0

Oprávnění Technické inspekce České republiky k periodickým zkouškám nádob na plyny.

OPRÁVNĚNÍ PROMAT

Zobrazení: 1

Osvědčení o proškolení Miroslava Michalíka k provádění pravidelných kontrol požárně bezpečnostních zařízení - protipožárních konstrukcí Promat.

OPRÁVNĚNÍ - POŽÁRNÍ KLAPKY

Zobrazení: 0

Osvědčení Mandík, a.s. o absolvování školení a odborné způsobilosti pro montáž, provoz, údržbu a kontrolu.

OPRÁVNĚNÍ OZO V PO

Zobrazení: 0

Osvědčení Ministerstva vnitra ČR o odborné způsobilosti.

OPRÁVNĚNÍ OZO V BOZP

Zobrazení: 0

Získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

OPRÁVNĚNÍ - HASÍCÍ PŘÍSTROJE

Zobrazení: 1

Osvědčení o absolvování odborného školení Kontrolní technik pro provádění kontrol požárně bezpečnostních zařízení.

JMK, s.r.o. - certifikát - spolehlivá firma

Zobrazení: 0

Informační portál Živé firmy udělil naší společnosti certifikát SPOLEHLIVÁ FIRMA.

Průkaz zdravotnického instruktora ČČK

Zobrazení: 0

Průkaz zdravotnického instruktora českého Červeného kříře.

Osvědčení revizního technika

Zobrazení: 0

Osvědčení Miroslava Michalíka jako revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou.