Školení

Naše společnost provádí školení požární ochrany, bezpečnosti práce a školení první pomoci. V rámci oblasti bezpečnosti práce se jedná o školení BOZP vedoucích zaměstnanců, školení BOZP zaměstnanců a školení první pomoci. V oblasti požární ochrany provádíme školení požární ochrany zaměstnanců vedoucích zaměstnanců, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů PO, školení PO obsluhy ohlašovny požáru.