Požární ochrana

Naše společnost zajišťuje řešení problematiky požární ochrany oblasti:

  • požární bezpečnosti staveb
  • požární prevenci
  • revizní činnosti v požární ochraně

Dále provádíme dodávky, montáže a revize požárně bezpečnostních zařízení, požárních klapek, nouzového osvětlení, zajišťujeme dodávky a aplikace protipožárních nátěrů a požárních ucpávek.

V rámci prodejní činnosti zahrnuje nabídka naší společnosti prodej přenosných hasicích přístrojů, vybavení hydrantových systémů (hydrantové skříně, hadice proudnice), prodej požárních hlásičů atd.

V neposlední řadě zajistíme prevenci v požární ochraně.

V rámci prevence v požární ochraně začleníme Vámi provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí a zajistíme následné zpracování dokumentace požární ochrany dle začlenění do příslušné kategorie, školení požární ochrany zaměstnanců, školení požární ochrany vedoucích zaměstnanců, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů PO, školení obsluhy ohlašovny požáru.