Bezpečnost práce

Naše společnost se zabývá komplexním zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

V rámci oblasti bezpečnosti práce provádíme identifikaci a hodnocení pracovních rizik, kategorizaci prací, školení BOZP vedoucích zaměstnanců, školení BOZP zaměstnanců, zajišťujeme odborná školení v oblasti BOZP, školení první pomoci, zpracování dokumentace BOZP, kontroly a prověrky bezpečnosti práce, řešení pracovních úrazů a další činnosti v BOZP v souladu s platnými legislativními a normativními požadavky v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany BOZP a PO.